SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2012

Publicerades


Swedol ökar försäljningen med 8,3% för perioden januari-september 2012.

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

– Intäkterna uppgick till 293,3 Mkr (295,5).

– Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (40,0) och rörelsemarginalen till 1,9% (13,5).

– Nettoresultatet uppgick till 4,0 Mkr (28,0) och resultat per aktie till 0,06 kr 1 (0,44 1).

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,5 Mkr (11,2).

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

– Intäkterna ökade med 8,3% till 978,2 Mkr (903,2).

– Rörelseresultatet uppgick till 44,4 Mkr (99,8) och rörelsemarginalen till 4,5% (11,0).

– Nettoresultatet uppgick till 33,1 Mkr (71,6) och resultat per aktie till 0,52 kr 1 (1,12 1).

– Butikernas försäljningsökning var 6,3% jämfört med motsvarande period föregående år.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16,5 Mkr (-3,4).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Swedols försäljning för oktober 2012 ökar med 10,9%

Försäljningen i oktober uppgick till 153,6 Mkr (138,6), en ökning med 10,9% jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2012 till 45 butiker. Distanshandeln uppgick till 20,3 Mkr (11,7).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tio månader (januari – oktober 2012) ökade med 8,6% till 1.131,9 Mkr (1.041,8). 

Kommentar från VD

Investeringen i vårt nya logistikcenter som påbörjades hösten 2011 blev inflyttningsklart och driftsattes som planerat i slutet av juli 2012. Vi kommer nu att påbörja en effektivisering av lagerprocessen för att på ett mer kostnadseffektivt sätt möta våra kunders stigande efterfrågebehov och krav på snabba och säkra leveranser.

Vi ser en fortsatt osäkerhet kring konjunkturen och hur den kan komma att påverka Swedol. Vi kommer därför att vidareutveckla våra befintliga butiker och intensifiera arbetet med att ser över våra kostnader och lagerbindning.

Markku Piippo, VD för Swedol.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2011 omsatte Swedol 1 284 miljoner och sysselsatte cirka 380 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 14 november 2012 klockan 08.50.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: 46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: 46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se
Casper Tamm, CFO Tel: 46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: 46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se