SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2011

Publicerades


FORTSATT TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Intäkterna ökade med 16,7% till 286,4 Mkr (245,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 24,5% till 25,4 Mkr (20,4) och rörelsemarginalen till 8,9% (8,3).
  • Nettoresultatet ökade till 18,4 Mkr (15,2) och resultat per aktie till 0,57 kr* (0,48 kr*).
  • Butikernas försäljningsökning var 21,7% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -1,1 Mkr (7,7).

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING APRIL 2011

Swedols försäljningsutveckling för april 2011 uppgick till 105,5 Mkr (95,8), en ökning med 10,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har fem butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2011 till 34 butiker. Distanshandeln uppgick till 12,0 Mkr (13,8). Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fyra månader (januari–april 2011) ökade med 14,9% till 392,0 Mkr (341,2).

NYTT HUVUDLAGER

Swedol har beslutat att investera cirka 145 Mkr i markförvärv, byggnation och utrustning för ett nytt huvudlager i Örebro med en totalyta uppgående till 18 900 kvadratmeter. Lagerfastigheten kommer att ägas av Swedol. De nya lokalerna ger möjligheter för att fortsatt öka graden av automatisering och effektivisering i en högre utsträckning än i våra nuvarande lokaler och för att bättre kunna möta vårt bedömda framtida expansionsbehov. Det nya huvudlagret beräknas kunna tas i operativ drift under sommaren 2012.

Swedol är en yrkeshandelskedja med ett unikt brett utbud riktat till proffs och andra som väljer proffskvalitet. Swedol har ett brett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror. Av vårt katalogsortiment finns 97 % omedelbart tillgängligt via våra butiker och internet/postorder.

Vi vänder oss i första hand till företagskunder inom små och medelstora företag. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder samt privatkunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2010 omsatte Swedol 1 149 miljoner och sysselsatte cirka 360 medarbetare.

Swedol är sedan 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista small cap.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se