Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017

Publicerades


Swedols årsredovisning för 2017 har idag publicerats på bolagets hemsida www.swedol.se där den även kan laddas ned som pdf-version.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl.12.00 CET.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se