SWEDOL AB (publ)DELÅRSRAPPORT1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Publicerades


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade med 14,0% till 321,3 Mkr (281,8).
  • Rörelseresultatet ökade med 48,9% till 34,4 Mkr (23,1) och rörelsemarginalen till 10,7% (8,2).
  • Nettoresultatet ökade till 25,2 Mkr (17,3) och resultat per aktie till 0,39 kr2 (0,271, 2).
  • Butikernas försäljningsökning var 18,0% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -13,5 Mkr (14,7).

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade med 15,3% till 607,7 Mkr (527,2).
  • Rörelseresultatet ökade med 37,5% till 59,8 Mkr (43,5) och rörelsemarginalen till 9,8% (8,3).
  • Nettoresultatet ökade till 43,6 Mkr (32,5) och resultat per aktie till 0,68 kr2 (0,511, 2).
  • Butikernas försäljningsökning var 19,8% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -14,6 Mkr (22,4).

1) Omräknat med hänsyn till split 2011.
2) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

KOMMENTAR FRÅN VD

Swedol visade en positiv utveckling under det andra kvartalet i linje med det första kvartalet, med en fortsatt stark tillväxt i butikerna uppgående till 18 procent. Distanshandeln minskade med 10,5 procent under samma period, vilket gav en sammanlagd tillväxt på 14 procent. Bedömningen är att vi fortsätter förbättra vår marknadsposition i och med det att våra jämförbara butiker ökade sin försäljning med 10,5 procent under perioden.

Tillväxtsatsningarna fortsatte enligt plan med en nyetablerad butik i Falköping under maj månad samt en lansering av Swedols huvudkatalog för den norska marknaden under sommaren. Jag är nöjd med att Swedol sedan noteringen 2006 kunnat rapportera en ständig förbättring av försäljningen mot jämförbara kvartal året dessförinnan. Vi har även förbättrat rörelseresultatet för fjärde kvartalet i rad jämfört med samma period föregående år. Detta bekräftar att vårt erbjudande är starkt och uppskattas av våra kunder.

Vår satsning i Norge fortlöper enligt plan med öppningen av vår första butik i Drammen den 11 augusti som följs av en butik i Moss och Stavanger under fjärde kvartalet. Öppningen av vår första butik i Norge ser jag som en av milstolparna i Swedols historia då detta är vår första butiksetablering på en ny geografisk marknad.

Markku Piippo, VD för Swedol

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se

Swedol är en yrkeshandelskedja med ett unikt brett utbud riktat till proffs och andra som väljer proffskvalitet. Swedol har ett brett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror. Av vårt katalogsortiment finns 97 % omedelbart tillgängligt via våra butiker och internet/postorder.

Vi vänder oss i första hand till företagskunder inom små och medelstora företag. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2010 omsatte Swedol 1 149 miljoner och sysselsatte cirka 360 medarbetare.

Swedol är sedan 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista small cap.