Swedol Delårsrapport januari – mars 2007

Publicerades


Swedol AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2007

Försäljningen ökade med 46% till 165,1 Mkr (113,2 Mkr)

Butiksförsäljningen ökade med 64% till 115,0 Mkr (70,3 Mkr)

Rörelseresultatet ökade med 32% till 20,5 Mkr (15,5 Mkr)

Vinsten per aktie efter schablonskatt uppgår till 0,45 kr (0,37 kr)

En ny butik har öppnats under perioden