Swedol förtydligar organisationsstrukturen

Publicerades


Swedol har beslutat att genomföra en förändring av koncernens övergripande struktur. Den nya organisationen innebär en tydligare landsorganisation där säljorganisationen inom respektive land – retail, utesälj, innesälj och KAM – samordnas under en landschef.

Förändringen innebär också att de två divisionerna – Verktyg & förnödenheter samt Kläder & skydd – samordnas under den nya funktionen Koncept-och sortimentsutveckling.

 I den nya organisationen får vi en tydligare ansvarsfördelning. Såväl länderna som divisionerna får ett tydligare uppdrag och vi skapar en bättre struktur för oss att växa i, säger Clein Ullenvik, VD och Koncernchef.

Håkan Wanselius tillträder som Koncept- och sortimentsutvecklingschef och ingår i ledningsgruppen.
Magnus Landgård Lyckman tillträder som Landschef Sverige och kommer tillsammans med Gunstein Lauvrak, Landschef Norge, att ingår i ledningsgruppen.

I övrigt innebär förändringen en mycket liten förändring i organisationen på nivåer under översta ledningsnivån.

Förändringen träder i kraft den 1 september. Den finansiella rapporteringen kommer från och med tredje kvartalet att anpassas till den förändrade organisationsstrukturen.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com  eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se