Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal

Publicerades


Swedol AB har ingått avtal om att köpa resterande andel i Univern Senter Arendal AS. Företaget har fram till nu varit ägt till 60% av Swedolkoncernen och 40% av Kest invest AS. Förvärvet slutförs den 1 juli.

Univern Senter Arendal omsätter omkring 16 miljoner norska kronor och är en del av Univern, Swedolkoncernens specialistkedja för yrkeskläder och skydd i Norge.

 Genom att vi nu får full kontroll över Univern Senter Arendal förenklar vi koncernens strukturer. I och med denna affär kommer nu alla Univern Senter vara helägda av Swedol, säger Swedols VD Clein Johansson Ullenvik.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information kontakta:

Gunstein Lauvrak, chef Swedol Norge, Mob. +47 924 00 120, gunstein.lauvrak@univern.no 
Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20, Mob. +46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se