Swedol ökar försäljningen med 12,7% för första halvåret.

Publicerades


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2012

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade med 10,0% till 353,5 Mkr (321,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 Mkr (34,4) och rörelsemarginalen till 5,4% (10,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 14,0 Mkr (25,2) och resultat per aktie till 0,22 kr1 (0,391).
  • Butikernas försäljningsökning var 7,4% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 11,4 Mkr (-13,5).

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade med 12,7% till 684,9 Mkr (607,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,8 Mkr (59,8) och rörelsemarginalen till 5,7% (9,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 29,1 Mkr (43,6) och resultat per aktie till 0,45 kr1 (0,681).
  • Butikernas försäljningsökning var 11,2% jämrt med motsvarande period regående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 10,0 Mkr (-14,6).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2011 omsatte Swedol 1 284 miljoner och sysselsatte cirka 380 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 augusti 2012 klockan 08.50

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: 46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: 46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se
Casper Tamm, CFO Tel: 46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: 46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se