Swedol ökar försäljningen med 15,7%

Publicerades


SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2012

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade med 15,7% till 331,4 Mkr (286,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 Mkr (25,4) och rörelsemarginalen till 5,9% (8,9).
  • Nettoresultatet uppgick till 15,1 Mkr (18,4) och resultat per aktie till 0,24 kr 2 (0,291,2).
  • Butikernas försäljningsökning var 15,5% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -1,4 Mkr (-1,1).
  • Tillträde av kommunicerat förvärv av NIMA Maskinteknik AB (”NIMA”).

1) Omräknat med hänsyn till split 2011.
2) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning
.

KOMMENTAR FRÅN VD
Året har börjat med en stark försäljningstillväxt uppgående till 15,7 procent. Tillträdet av NIMA Maskinteknik som gjordes i början av kvartalet har gett oss en större produktportfölj vilket har tagits emot med stor uppskattning av våra kunder. Jag gläds även åt att våra jämförbara butiker fortsätter att visa en god tillväxt med 7,9 procent och den totala butiksförsäljningen ökade med 15,5 procent.
Investeringen i vårt nya logistikcenter som påbörjades hösten 2011 beräknas vara inflyttningsklart i juli 2012. Vi kommer då att kunna effektivisera lagerprocessen för att på ett mer kostnadseffektivt sätt möta våra kunders stigande efterfrågebehov och krav på snabba och säkra leveranser. Varuflödet till butik kommer att utvecklas för att skapa effektivare flöden som ska leda till en högre lageromsättningshastighet för koncernen.
Vår satsning i Norge fortlöper enligt plan, där vi har öppnat fyra butiker sedan starten i augusti 2011, och målet är att vi ska ha öppnat totalt sex butiker till årets slut.

Markku Piippo, VD för Swedol.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2011 omsatte Swedol 1 284 miljoner och sysselsatte cirka 380 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se