SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2006

Publicerades


Swedols årsredovisning för 2006 är nu tillgänglig för nedladdning i pdf-format
på Swedols hemsida, www.swedol.se.

Årsredovisningen i tryckt version kan beställas från Swedol
per telefon 08-712 00 00 eller via e-post, info@swedol.se.

Utskick av den tryckta versionen sker från och med denna vecka.

Tyresö den 17 april 2007

SWEDOL AB (publ)