Swedols försäljningsutveckling för april 2017

Publicerades


Försäljningen i april uppgick till 246,2 Mkr, vilket är en minskning med 7,8 % jämfört med motsvarande period föregående år (266,9 Mkr), proforma inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”).

Kalendereffekten var relativt stor i månaden och försäljningen per dag ökade med 7,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 18 (21).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fyra månader (januari–april 2017) uppgick till 919,1 Mkr, vilket är en ökning med 5,7 %, jämfört med motsvarande period föregående år (869,6 Mkr), proforma inklusive Grolls.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj  2017 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se