Swedols försäljningsutveckling för april 2018

Publicerades


Försäljningen i april uppgick till 290,9 Mkr, vilket är en ökning med 18,1 % jämfört med motsvarande period föregående år (246,2). Periodens antal arbetsdagar var 20 (18).  Försäljningen per dag uppgick till 14,5 Mkr (13,7).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fyra månader (januari–april 2018) ökade med
8,3% till 995,6 Mkr (919,1), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,0 Mkr (11,2).

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se