Swedols försäljningsutveckling för december 2016

Publicerades


Försäljningen i december uppgick till 240,4 Mkr (133,0), en ökning med 80,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 141,7 Mkr (133,0), en ökning med 6,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 21 (20).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets tolv månader (januari – december 2016) ökade med 54,0% till 2 371,2 Mkr (1 540,0), exklusive Grolls ökade försäljningen med 11,9%.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,6 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 klockan 08.30.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se