Swedols försäljningsutveckling för december 2017

Publicerades


Försäljningen i december uppgick till 255,7 Mkr, vilket är en ökning med 6,4 % jämfört med motsvarande period föregående år (240,4). Periodens antal arbetsdagar var 19 (21).  Försäljningen per dag uppgick till 13,5 Mkr, (11,4).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets tolv månader (januari–december 2017) ökade med 8,7 % till 3 067,1 Mkr (2 822,9), jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) för motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,2 Mkr (11,2).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Koncernen omsatte 2017 3,1 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se