Swedols försäljningsutveckling för december 2018

Publicerades


Försäljningen i december uppgick till 245,2 Mkr, vilket är en minskning med 4,1 % jämfört med motsvarande period föregående år (255,7). Förvärvet av Metaplan Oy ingår med 9,0 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 17 (19).  Försäljningen per dag uppgick till 14,4 Mkr (13,5), vilket motsvarade en ökning med 7,2 %.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets tolv månader (januari–december 2018) ökade med 5,7% till 3 241,3 Mkr (3 067,1), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 13,0 Mkr (12,2), vilket motsvarade en ökning med 6,1 %.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 08.30.