Swedols försäljningsutveckling för februari 2017

Publicerades


Försäljningen i februari uppgick till 213,9 Mkr (122,3), en ökning med 74,9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 134,7 Mkr (122,3), en ökning med 10,1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 20 (21).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (januari – februari 2017) ökade med 76,3 % till 428,4 Mkr (243,0), exklusive Grolls ökade försäljningen med 8,8 %.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 klockan 08.30.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se