Swedols försäljningsutveckling för februari 2018

Publicerades


Försäljningen i februari uppgick till 234,0 Mkr, vilket är en ökning med 9,4 % jämfört med motsvarande period föregående år (213,9). Periodens antal arbetsdagar var 20 (20).  Försäljningen per dag uppgick till 11,7 Mkr, (10,7).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (januari–februari 2018) ökade med 11,5 % till 477,8 Mkr (428,4), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 11,4 Mkr (10,4).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Koncernen omsatte 2017 3,1 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se