Swedols försäljningsutveckling för februari 2020

Publicerades


Försäljningen i februari uppgick till 281,1 Mkr, vilket är en ökning med 8,7% jämfört med motsvarande period föregående år (258,6). Periodens antal arbetsdagar var 20 (20). Försäljningen per dag uppgick till 14,1 Mkr (12,9), vilket motsvarade en ökning med 8,7%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (januari-februari 2020) minskade med 0,3% till 540,7 Mkr (542,4), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 13,2 Mkr (12,9), vilket motsvarande en ökning med 2,1%.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls och Univern. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se