Swedols försäljningsutveckling för januari 2017

Publicerades


Försäljningen i januari uppgick till 214,5 Mkr (120,7), en ökning med 77,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 129,7 Mkr (120,7), en ökning med 7,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 21 (19).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedolkoncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 klockan 08.30

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se