Swedols försäljningsutveckling för januari 2020

Publicerades


Försäljningen i januari uppgick till 259,6 Mkr, vilket är en minskning med 8,5% jämfört med motsvarande period föregående år (283,8). Periodens antal arbetsdagar var 21 (22). Försäljningen per dag uppgick till 12,4 Mkr (12,9), vilket motsvarade en minskning med 4,2%. Fortsatt milt väder för årstiden har påverkat försäljningen och produktmixen negativt.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 08.30. 

 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se