Swedols försäljningsutveckling för juli 2016

Publicerades


Försäljningen i juli uppgick till 152,7 Mkr (103,4), en ökning med 47,6% jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 104,9 Mkr (103,4), en ökning med 1,4% jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 21 (23).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sju månader (januari – juli 2016) ökade med 25,0% till 1 040,8 Mkr (832,8), exklusive Grolls ökade försäljningen med 10,9%.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 augusti 2016 klockan 08.30.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se