Swedols försäljningsutveckling för juli 2019

Publicerades


Försäljningen i juli uppgick till 221,6 Mkr, vilket är en ökning med 22,3% jämfört med motsvarande period föregående år (181,3). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 12,5 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 23 (22). Försäljningen per dag uppgick till 9,6 Mkr (8,2), vilket motsvarade en ökning med 16,9%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sju månader (januari-juli 2019) ökade med 12,9% till 1 950,0 Mkr (1 726,7), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 13,4 Mkr (11,9), vilket motsvarande en ökning med 12,9%.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se