Swedols försäljningsutveckling för juni 2017

Publicerades


Försäljningen i juni uppgick till 249,0 Mkr, vilket är en ökning med 12,2 % jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”), för motsvarande period föregående år (222,0).

Periodens antal arbetsdagar var 20 (20). Försäljningen per dag uppgick till 12,4 Mkr, (11,1).
 

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (januari–juni 2017) ökade med 8,2 % till 1 449,5 Mkr (1 339,8), jämfört med proforma 2016. Försäljningen per dag uppgick till 11,8 Mkr (10,9).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,6 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli  2017 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se