Swedols försäljningsutveckling för juni 2018

Publicerades


Försäljningen i juni uppgick till 245,8 Mkr, vilket är en minskning med 1,3 % jämfört med motsvarande period föregående år (249,0). Periodens antal arbetsdagar var 19 (20).  Försäljningen per dag uppgick till 12,9 Mkr (12,4).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (januari–juni 2018) ökade med 6,6% till 1 545,4 Mkr (1 449,5), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,6 Mkr (11,8).

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se