Swedols försäljningsutveckling för juni 2019

Publicerades


Försäljningen i juni uppgick till 266,8 Mkr, vilket är en ökning med 8,5% jämfört med motsvarande period föregående år (245,8). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 12,7 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 18 (19). Försäljningen per dag uppgick till 14,8 Mkr (12,9), vilket motsvarade en ökning med 14,6%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (januari-juni 2019) ökade med 11,8% till 1 728,4 Mkr (1 545,4), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 14,2 Mkr (12,6), vilket motsvarande en ökning med 12,8%.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se