Swedols försäljningsutveckling för maj 2017

Publicerades


Försäljningen i maj uppgick till 281,4 Mkr, vilket är en ökning med 13,4 % jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”), för motsvarande period föregående år (248,2).

Periodens antal arbetsdagar var 21 (21).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (januari–maj 2017) ökade med 7,4 % till 1 200,5 Mkr (1 117,8), jämfört med proforma 2016.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se