Swedols försäljningsutveckling för mars 2018

Publicerades


Försäljningen i mars uppgick till 227,0 Mkr, vilket är en minskning med 7,1 % jämfört med motsvarande period föregående år (244,5). Periodens antal arbetsdagar var 21 (23).  Försäljningen per dag uppgick till 10,8 Mkr (10,6).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (januari–mars 2018) ökade med 4,7% till 704,8 Mkr (672,9), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 11,2 Mkr (10,5).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Koncernen omsatte 2017 3,1 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se