Swedols försäljningsutveckling för mars 2019

Publicerades


Försäljningen i mars uppgick till 263,1 Mkr, vilket är en ökning med 16,0 % jämfört med motsvarande period föregående år (227,0). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 11,9 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 21 (21). Försäljningen per dag uppgick till 12,5 Mkr (10,8), vilket motsvarade en ökning med 16,0 %.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (januari–mars 2019) ökade med 14,3% till 805,6 Mkr (704,8), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,8 Mkr (11,2), vilket motsvarade en ökning med 14,3 %.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se