Swedols försäljningsutveckling för november 2016

Publicerades


Försäljningen i november uppgick till 315,6 Mkr (149,2), en ökning med 111,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 183,2 Mkr (149,2), en ökning med 22,8% jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningen gynnades av en kall och snörik inledning av månaden. Vi har ett bra momentum i koncernen och ser att den goda försäljningsutvecklingen också ger en positiv effekt på resultatet. Periodens antal arbetsdagar var 22 (21).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (januari – november 2016) ökade med 51,4% till 2 130,9 Mkr (1 407,0), exklusive Grolls ökade försäljningen med 12,4%.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,6 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 klockan 08.30.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se