Swedols försäljningsutveckling för november 2017

Publicerades


Försäljningen i november uppgick till 330,6 Mkr, vilket är en ökning med 4,8 % jämfört med motsvarande period föregående år (315,6). Periodens antal arbetsdagar var 22 (22).  Försäljningen per dag uppgick till 15,0 Mkr, (14,3).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (januari–november 2017) ökade med 8,9 % till 2 811,4 Mkr (2 582,5), jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) för motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,1 Mkr (11,1).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 3,0 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se