Swedols försäljningsutveckling för november 2019

Publicerades


Försäljningen i november uppgick till 368,2 Mkr, vilket är en ökning med 7,1% jämfört med motsvarande period föregående år (343,9). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 13,3 Mkr (12,5). Periodens antal arbetsdagar var 21 (22). Försäljningen per dag uppgick till 17,5 Mkr (15,6), vilket motsvarade en ökning med 12,2%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (januari-november 2019) ökade med 12,0% till 3 356,5 Mkr (2 996,1), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 14,5 Mkr (12,9), vilket motsvarande en ökning med 12,5%.

 

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 klockan 08.30. 

 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se