Swedols försäljningsutveckling för oktober 2017

Publicerades


Försäljningen i oktober uppgick till 342,9 Mkr, vilket är en ökning med 10,9 % jämfört med motsvarande period föregående år (309,3). Periodens antal arbetsdagar var 22 (21).  Försäljningen per dag uppgick till 15,6 Mkr, (14,7).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tio månader (januari–oktober 2017) ökade med 9,4 % till 2 480,8 Mkr (2 266,9), jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) för motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 11,8 Mkr (10,8).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 3,0 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se