Swedols försäljningsutveckling för oktober 2019

Publicerades


Försäljningen i oktober uppgick till 433,8 Mkr, vilket är en ökning med 11,5% jämfört med motsvarande period föregående år (389,2). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 13,7 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 23 (23). Försäljningen per dag uppgick till 18,9 Mkr (16,9), vilket motsvarade en ökning med 11,5%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tio månader (januari-oktober 2019) ökade med 12,7% till 2 988,4 Mkr (2 652,2), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 14,2 Mkr (12,6), vilket motsvarande en ökning med 12,7%.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 klockan 08.30. 

 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se