Swedols försäljningsutveckling för september 2017

Publicerades


Försäljningen i september uppgick till 278,8 Mkr, vilket är en ökning med 9,8 % jämfört med motsvarande period
föregående år (253,9). Periodens antal arbetsdagar var 21 (22). Försäljningen per dag uppgick till 13,3 Mkr, (11,5).
 

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (januari–september 2017) ökade med
9,2 % till 2 137,9 Mkr (1 957,6), jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) för motsvarande period föregående år.
Försäljningen per dag uppgick till 11,4 Mkr (10,4).

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,8 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober  2017 klockan 08.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se