TOOLS och Swedol flyttar ihop i Linköping

Publicerades


Den 9 juni flyttar TOOLS och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet på Norra Svedengatan 17 i Linköping. Den nya gemensamma butiken rymmer koncepten TOOLS och Swedol.

Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde – Alligo – inom Momentum Group. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att bygga en ny gemensam organisation och därigenom skapa förutsättningarna för ett bättre och bredare erbjudan till kunden.

En del i skapandet av det nya erbjudandet består i att på utvalda orter i Sverige integrera befintliga butiker med varandra. I september öppnade den första gemensamma butiken i Kalmar och idag flyttar försäljningen ihop även i Linköping genom att TOOLS flyttar in i Swedol-butiken på Norra Svedengatan 17.

– Det är riktigt roligt att vi nu får chansen att integrera våra sortiment och våra erbjudanden med varandra för att på det sättet skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder, säger Torbjörn Eriksson, Landschef för försäljning Sverige inom affärsområdet Alligo.

– Vår absoluta ambition med samarbetet är att bygga på varandras styrkor. TOOLS styrka är den bearbetande försäljningen medan Swedol är extra vassa på att driva butik. Genom att TOOLS butik flyttar ihop med Swedol, samtidigt som vi samordnar våra ute- och innesäljkårer, stärker vi nu vårt samlade erbjudande till våra kunder i Linköping.

Försäljningsytan på total 1800 kvm kommer rymma hela Swedols och TOOLS sortiment.

– Linköping är den elfte av ungefär tjugotalet orter orten där vi under det kommande året avser att samordna våra verksamheter inom butiks- och bearbetande försäljning. Målet är hela tiden att förbättra och förstärka vårt erbjudande till kunden. Genom satsningen på Norra Svedengatan ser vi fram emot att hjälpa företag i Linköping att fungera, säger Torbjörn Eriksson.

Om oss:

Swedol/Grolls/Univern och TOOLS vill skapa marknadens bästa och mest konkurrenskraftigt erbjudande för våra kunder. Tillsammans bildar vi en stark helhetsleverantör i Sverige, Norge och Finland.

Sammanslagningen kommer att pågå under en längre tid med målsättning att framåt visa ökad kompetens, bättre närvaro och större kapacitet att hjälpa både små och stora företagskunder till en säkrare och mer lönsam vardag. 

Tillsammans riktar vi oss till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk.

För ytterligare information se vår hemsida www.alligo.com eller kontakta:

Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige, +46 70 602 66 68

Clein Ullenvik, Affärsområdeschef, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17