TOOLS och Swedol flyttar ihop i Lund

Publicerades


Den 31 mars flyttar TOOLS och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet i Lund. Den nya gemensamma butiken ligger på Skiffervägen15B i Lund och rymmer koncepten TOOLS, Swedol och Grolls. 

Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde inom Momentum Group. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att bygga en ny gemensam organisation och därigenom skapa förutsättningarna för ett bättre och bredare erbjudan till kunden.

En del i skapandet av det nya erbjudandet består i att på utvalda orter i Sverige integrera befintliga butiker med varandra. I september öppnade den första gemensamma butiken i Kalmar och idag flyttar försäljningen ihop även i Lund genom att TOOLS flyttar in i Swedols tidigare lokaler på Skiffervägen 15B.

– Det är riktigt roligt att vi nu får chansen att integrera våra sortiment och våra erbjudanden med varandra för att på det sättet skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder, säger Torbjörn Eriksson, Landschef för försäljning Sverige inom det nya affärsområdet.

– Vår absoluta ambition med samarbetet är att bygga på varandras styrkor. TOOLS styrka är den bearbetande försäljningen medan Swedol är extra vassa på att driva butik. Genom att TOOLS butik flyttar ihop med Swedol, samtidigt som vi samordnar våra ute- och innesäljkårer, stärker vi nu vårt samlade erbjudande till våra kunder i Lund.

I samband med öppnandet stänger TOOLS-butiken på Öresundsvägen 16.

– Lund är den åttonde av ungefär tjugotalet orter orten där vi under det kommande året avser att samordna våra verksamheter inom butiks- och bearbetande försäljning. Målet är hela tiden att förbättra och förstärka vårt erbjudande till kunden, säger Torbjörn Eriksson. 

Om oss:

Swedol/Grolls/Univern och TOOLS vill skapa marknadens bästa och mest konkurrenskraftigt erbjudande för våra kunder. Tillsammans bildar vi en stark helhetsleverantör i Sverige, Norge och Finland.

Sammanslagningen kommer att pågå under en längre tid med målsättning att framåt visa ökad kompetens, bättre närvaro och större kapacitet att hjälpa både små och stora företagskunder till en säkrare och mer lönsam vardag. 

Tillsammans riktar vi oss till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk.

För ytterligare information se vår hemsida www.swedoltools.se  eller kontakta:

Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige, +46 70 602 66 68

Clein Ullenvik, Affärsområdeschef, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17