Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats

Publicerades


Swedols valberedning inför årsstämman 2019 har konstituerats i enlighet med beslut vid årsstämman den 15 juni 2018. Valberedningen har utsetts bland de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2018. Valberedningen ska bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2019 för beslut.

De enligt röstetalet tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2018 var:

  •          Nordstjernan AB med 55 283 271 aktier och 71 663 271 röster
  •          Handelsbanken Fonder med 6 001 786 aktier och 6 001 786 röster
  •          FW Förvaltning AB med 2 200 000 aktier och 2 200 000 röster

Valberedningen består av Peter Hofvenstam (Nordstjernan AB), Yvonne Sörberg (Handelsbanken Fonder) och Rolf Zetterberg (FW Förvaltning AB). Vid valberedningens konstituerande möte den 19 december beslutades att utse Yvonne Sörberg till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar 76,3 % av aktierna och 80,2 % av röstetalet i Swedol enligt ägarförhållandena den sista bankdagen i september 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Swedols valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post yvlu01@handelsbanken.se.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com