Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats

Publicerades


Swedols valberedning inför årsstämman 2020 har konstituerats i enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019. Valberedningen har utsetts bland de tre största aktieägarna per den 30 september 2019. Valberedningen skall bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2020 för beslut.

 

De tre största aktieägarna var vid denna tidpunkt:

  • Nordstjernan AB med 55 745 800 aktier
  • Handelsbanken Fonder med 6 070 229 aktier
  • FW Förvaltning AB med 2 200 000 aktier

 

Valberedningen består av Carl Engström (Nordstjernan AB), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder) och Rolf Zetterberg (FW Förvaltning AB). Vid valberedningens konstituerande möte den 2 december beslutades att utse Lilian Fossum Biner till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar 77 % av aktierna och 81 % av röstetalet i Swedol enligt ägarförhållanden per den 30 september 2019.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Swedols valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post lilian.fossum.biner@gmail.com eller telefon 070-536 01 04.

 

 

 

 

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 klockan 17.40.