Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats

Publicerades


Swedols valberedning inför årsstämman 2018 har konstituerats i enlighet med beslut vid årsstämman den 29  mars 2017. Valberedningen har utsetts bland de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2017. Valberedningen ska bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2018 för beslut.

De enligt röstetalet tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2017 var:

  •  Nordstjernan AB med 24 910 943 aktier och 29 590 943 röster
  •  Zelda AB med 17 886 448 aktier och 29 586 448 röster
  •  Nordea Investment Funds med 8 841 874 aktier och 8 841 874 röster

Valberedningen består av Peter Hofvenstam (Nordstjernan AB), Rolf Zetterberg (AB Zelda), och Mats Andersson (Nordea investment Funds). Vid valberedningens konstituerande möte den 20 december beslutades att utse Mats Andersson till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar 62,1 % av aktierna och 68,3 % av röstetalet i Swedol enligt ägarförhållandena den sista bankdagen i september 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Swedols valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post mats.j.andersson@nordea.com.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 klockan 16.30.

För ytterligare information se vår hemsida www.swedol.se eller kontakta valberedningens ordförande enligt ovan.