Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Publicerades


Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att öka antalet föreslagna ledamöter från sex till sju. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån, till ett totalt arvode om 1 240 000 kronor.

Valberedningen föreslår nyval av Sofie Löwenhielm.

Sofie är 36 år och är sedan 2012 Industry Manager Retail inom Google. Sofie har tidigare arbetat som VD för e-handelsföretaget Dalani Scandinavia och strategikonsult hos Boston Consulting Group. Valberedningen bedömer att Sofies online och e-handelskompetens är relevant för Swedol. Sofie är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse är således omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, John Zetterberg, Rolf Zetterberg, Lars Lindgren, Christina Åqvist och Leif Reinholdsson samt nyval av Sofie Löwenhielm. Vidare föreslås att Lars Lindgren utses till styrelsens ordförande. 

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 klockan 08.30.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Valberedningens ordförande via e-post mats.j.andersson@nordea.com eller telefon 0733-577030.