Valberedningens förslag till årsstämman 2019 för Swedol AB

Publicerades


Swedols valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lars Lindgren, Peter Hofvenstam, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Staffan Andersson. Lars Lindgren föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna, valberedningens motiverade yttrande samt fullständiga förslag återfinns på bolagets hemsida: www.swedol.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av KPMG med Helena Arvidsson Älgne som huvudrevisor.

Information om vilka personer som ingår i Swedols valberedning framgår på Swedols hemsida www.swedol.com

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 i Stockholm.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 16.15 CET.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se