Om Alligo

Alligo är ett affärsområde inom Momentum Group och är mest känt på marknaden genom våra starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern.

Tillsammans riktar vi oss i första hand till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Vi vet att de efterfrågar högsta kvalitet på produkter, tjänster och rådgivning. 

För att möta det har vi en kompetent säljkår, nära samarbete med marknadsledande leverantörer och ständig utveckling av egna varumärken och sortiment.

Hos oss kan man handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd och man kan göra det i butik, på nätet eller direkt från någon av våra inne- eller utesäljare.

Vi har webbhandel och cirka 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. 

Sammantaget omsatte Alligo 8,1 miljarder kronor 2020 och har cirka 2300  anställda.

***

Affärsområdet Alligo hette tidigare ”Verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd inom Momentum group” och bildades den 1 april 2020 då Momentum group förvärvade dåvarande Swedol-koncernen. 

Momentum Group är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.