Affärsområden

Alligo-koncernen består idag av två starka och operativt fristående affärsområden – Alligo samt Komponenter & Tjänster. Här kan du läsa mer om respektive affärsområdes verksamhet, vision, mål och marknad.