Skalbar plattform för framtiden

Integrationsarbetet och sammanslagningen av Swedol och TOOLS har påbörjats i form av butiksintegrationer, färdigställande av utbyggnaden av logistikcentret i Örebro, implementation av Swedols IT- och affärssystem i TOOLS i Finland samt samordning och optimering av produktsortimentet.

I syfte att utveckla vår gemensamma plattform och kultur har en ny vision och mission för affärsområdet tagits fram och arbete har påbörjats med att ta fram en gemensam värdegrund. En ledarskapsutbildning har även på­börjats i syfte att stärka och utveckla ledarskapet inom organisationen.

 

 

Affärsområdet består från och med den 1 april 2020 av Swedol och TOOLS med Univern och Grolls samt Mercus Yrkeskläder, TriffiQ Förtagsprofilering, Reklamproffsen, Metaplan, Industriprofil och Company Line vilka erbjuder produkter och tjänster inom verktyg, förnödenheter, arbetskläder, personlig skyddsutrustning, arbetsplatsutrustningar samt produktmedia till bland annat industri-, bygg- och offentlig sektor i Norden.