Attraktivt erbjudande

Affärsområdet erbjuder kunderna ett attraktivt sortiment anpassat utifrån den professionella användarens behov och önskemål. Sortimentet består av både egna och externa varumärken för att tillhandahålla en attraktiv och konkurrenskraftig produktmix. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, prisvärdhet och produktsäkerhet kombinerat med god servicenivå och tillgänglighet.

Affärsområdet är en av Nordens ledande aktörer inom såväl verktyg och förnödenheter som inom yrkeskläder och personligt skydd. Genom ett brett och djupt produktsortiment kan kunderna ta del av ett heltäckande erbjudande. I erbjudandet ingår även ett brett service­utbud anpassat för professionella användare.

För att säkerställa ett så bra erbjudande som möjligt och tillgodose kundernas behov krävs en balanserad mix av egna varor och externa varumärken. Egna varor möjliggör bland annat bättre kontroll över varukedjan, produkternas egenskaper och kvalitet samt potentiellt högre marginaler, medan externa varumärken kompletterar dessa med marknadsledande produkter inom viktiga områden.

Egna varumärken

Försäljningen av egna varumärken representerar cirka 20 procent av den totala försäljningen och återfinns främst inom arbetskläder och skydd. Nya produkter tas kontinuerligt fram medan befintliga uppdateras, förbättras eller avvecklas. Produktutvecklingen sker dels internt, och dels genom samarbeten med leverantörer.