Vi får företag att fungera

Mission, vision och strategiska prioriteringar ger vägledning för såväl affärsplanering som de tusentals små beslut som fattas av medarbetare i olika delar av vår organisation varje dag.

I samband med att affärsområdet övergick i en ny gemensam organisation den 1 oktober 2020 så lanserade vi även en strategisk plattform som ger oss en gemensam riktning. Under 2021 kommer vi att fortsätta arbeta med vidareutveckling av denna.

VÅR MISSION Vi får företag att fungera

Om vi gör vårt jobb rätt, så har våra kunder det som de behöver för att göra sitt jobb rätt – både som företag och som medarbetare. De har verktyg och förbrukningsartiklar där de behöver dem, när de behöver dem. De har arbetskläder och personlig skyddsutrustning som ger dem skydd mot väder och faror. Med vårt kunnande kan vi hjälpa dem att utveckla sin verksamhet så att den bli effektivare och säkrare.

Denna mission är något att bygga på för framtiden. Vi begränsar oss inte till specifika produkter och tjänster. Vi har utrymme för att växa genom att bli ännu bättre på att svara mot de behov som våra kunder har i sin vardag.

VÅR VISION Vi är oslagbara

…som partner till våra kunder
…som arbetsgivare för våra medarbetare
…som partner till våra leverantörer
…som ledare för hållbar utveckling i vår bransch

Vår vision beskriver vad vi vill åstadkomma på längre sikt. Vi ska inte nöja oss med att vara ”en av de ledande” i branschen. Vi ska vara oslagbara!

Visionen understryker att om vi ska vara verkligt oslagbara så måste vi möta – och överträffa! – förväntningarna hos olika intressenter. Är vi den bästa partnern för våra kunder så driver det vår försäljning. För att göra bra saker för våra kunder så behöver vi ha engagerade och kunniga medarbetare. För att kunna ge våra kunder det bästa erbjudandet så måste vi ha goda relationer med de bästa leverantörerna. För att vi ska bidra till ett hållbart samhälle – och också vara relevanta för kunder och medarbetare – måste vi ta hållbarhetsfrågor på allvar.

VÅR STRATEGI inom affärsområdet kommer successivt utvecklas och fördjupas vartefter vi kommer förbi den första fasen av samordningsarbetet mellan Swedol och TOOLS. För att ge affärsområdet en gemensam riktning så har vi definierat ett antal gemensamma strategiska prioriteringar; en gemensam kärna som ansluter till de befintliga strategier som funnits i TOOLS och Swedol.

Våra gemensamma strategiska prioriteringar syftar alla till det övergripande målet lönsam tillväxt:

  • Attraktivt erbjudande till kunden som sätter värde före pris
  • Attraktiv arbetsgivare med engagerade och kunniga medarbetare och ledare
  • Hållbar verksamhet i alla led
  • Digitalisering som skapar värde för kunden och förenklar internt
  • Effektiv drift och kvalitetssäkra processer

VÅR VÄRDEGRUND är central för att vi ska kunna fungera tillsammans som en organisation med gott ledaskap. En gemensam värdegrund för affärsområdet som bygger på de gemensamma styrkorna från Swedol och TOOLS lanserades under våren 2021.