Organisation

Alligos nya gemensamma organisation trädde i kraft den 1 oktober 2020.

Sedan den 1 oktober arbetar Alligo i en integrerad nordisk organisation med försäljningsorganisationer i våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Den samlade försäljningsorganisationen i respektive land har ansvar för alla konceptvarumärken som är verksamma i den marknaden.

Försäljningsorganisationerna stöds i sin tur av centrala stabsfunktioner för sortiment och inköp, koncept och marknad, logistik, IT och digital utveckling, ekonomi, HR samt affärsutveckling och hållbarhet.