Ledande position i Norden

Affärsområdet möter kunderna genom de fyra konceptvarumärkena Swedol, TOOLS, Grolls och Univern och ett antal specialistvarumärken i Sverige i form av TriffiQ, Mercus, Company Line , Industriprofil och Reklamproffsen.

Sverige

Sverige är affärsområdets största marknad och geografiska segment. Totalt var försäljningen för jämförbara enheter i stort sett oförändrad under 2020 trots påverkan av Covid-19 pandemin. Försäljningen till små och medelstora företag var relativt stabil, medan försäljningen till större industriella kunder minskade under året.

Affärsområdet är starkt etablerat med ett brett och rikstäckande butiksnät i Sverige. Totalt hade affärsområdet 121 butiker i Sverige vid årets utgång, fördelat mellan 51 Swedol-butiker, 34 TOOLS-butiker, 23 Grollsbutiker och 13 fristående specialistbutiker.

Den svenska marknaden är relativt konsoliderad och affärsområdet möter konkurrens inom alla kundgrupper. De största konkurrenterna i Sverige är Ahlsell, Würth, Procurator och Derome på nationell nivå och lokalt möter affärsområdet konkurrens av lokala järnhandlare och klädhandlare.

Norge

Affärsområdet har en ledande position på den norska marknaden. Försäljningen under 2020 påverkades negativt av en högre grad av nedstängning som en följd av Covid-19 pandemin och utvecklingen inom olje- och gasindustrin. Totalt minskade försäljningen med 10 procent för jämförbara enheter i lokal valuta under året.

Vid utgången av 2020 hade affärsområdet totalt 60 butiker i Norge, varav 43 TOOLS-butiker, 8 Swedolbutiker och 9 Univern-butiker. Swedol kommer att upphöra som koncept­varumärke i Norge under 2021 och omprofileras till TOOLS.

Koncernens konkurrenter i Norge består till stor del av stora rikstäckande aktörer som Würth, Tess, Ahlsell, och BIG. Utöver dessa finns många starka lokala aktörer med breda produktsortiment som delvis ligger utanför affärsområdets erbjudande.

Finland

Affärsområdet har en svagare marknadsposition i Finland jämfört med hur det ser ut i Sverige och Norge, men tillväxtpotentialen bedöms vara god. Försäljningen påverkades negativt av Covid-19 pandemin och minskade med 7 procent för jämförbara enheter i lokal valuta under 2020.

Totalt hade affärsområdet 37 butiker i Finland vid årets utgång, fördelat mellan 28 TOOLS-butiker, 7 Grollsbutiker och två fristående butiker inom ramen för Metaplan Oy.

Marknaden är relativt konsoliderad och konkurrensen består till stor del av landstäckande kedjor som exempelvis Würth, Etra, IKH och Ahlsell samt lokala aktörer.