Marknadens bästa partner för industrin

Affärsområde Komponenter & Tjänster består av ett antal framgångsrika bolag som sammantaget utgör en av Nordens ledande leverantörer av industri­kom­ponenter, industriservice och andra tjänster till industrisektorn. Med teknisk specialistkompetens inom utvalda nischer är vi den bästa partnern till industriella kunder inom alla sektorer och branscher. Hållbarhet utgör en naturlig del av den dagliga verksamheten och vår mission och vision utgår från att erbjuda kunderna hållbara produkter och tjänster med lång livslängd.

Affärsområdets strategi är att förvärva och utveckla företag med fokus på handel och tjänster inom utvecklingsbara nischer och specialistkompetenser – såväl med nya affärsområden som inom befintliga produkt- och kundområden. Fokus är på lönsamma företag med ledande positioner som gör kundernas vardag enklare, säkrare och mer lönsam.

* Affärsområdets erbjudande inom industriservice omfattar även fyra serviceverkstäder integrerade i Momentum Industrial.