Marknadsledande leverantörer inom industrikomponenter och industriservice
Industrikomponenter

Industrikomponenter

Nordens ledande företagsgrupp inom försäljning av industri­ella kom­ponenter och lösningar för inbyggare samt reparation och underhåll – med expertis inom industri­förbättringar.

MOMENTUM INDUSTRIAL är en av Sveriges ledande återförsäljare av industrikomponenter för industrin, med lokal lagerhållning och försäljning på ett drygt 30-tal orter i Sverige samt via ett dotterbolag i Norge. Momentum Industrial erbjuder bland annat lokal tillgänglighet till produkter, service, rådgivning, kundanpassade produktutbildningar, tillståndskontroll och övervakning, logistik­lösningar och jourservice. Bolagets kunder återfinns framför allt inom process- och tillverkningsindustrin, såsom exempelvis papper/massa, sågverk, fordon, livsmedel, gruvnäring samt verkstad. Momentum Industrial omsätter cirka 1 100 MSEK per år och har omkring 310 medarbetare.

ETAB INDUSTRIAUTOMATION är en marknadsledande aktör inom industriell automation och tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster inom hydraulik, linjärteknik samt pneumatik till industriföretag i Sverige. Bolaget har långa partnerskap med ledande tillverkare samt erbjuder montage, konstruktion och service. ETAB omsätter cirka 50 MSEK per år och har omkring 10 medarbetare.

ÖBERGS i Karlstad är en marknadsledande kompetensaktör inom pneumatiklösningar för industriell produktion, bland annat inom papper- & massa- och fordonsindustrin i Sverige. Bolaget tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster inom pneumatik, processventiler och mät­instrument samt erbjuder montage, rådgivning, utbildning och service. Öbergs omsätter cirka 50 MSEK per år och har omkring 10 medarbetare.

Öbergs ingår i Alligo-koncernen sedan februari 2021.

JNF i Køge erbjuder industrikomponenter & tjänster inom bland annat transmission, hydraulik och pumpar samt industriförnödenheter (såsom verktyg, infästningar och personligt skydd) till professionella slutanvändare inom industrisektorn, anläggning och offentlig sektor i Danmark. JNF omsätter cirka 40 MSEK per år och har omkring 15 medarbetare.

 

Industriservice

Den ledande företagsgruppen inom industriservice i Sverige – med ett konkurrenskraftigt erbjudande inom underhåll, reparation och renovering.*

* Affärsområdets erbjudande inom industriservice omfattar även fyra serviceverkstäder integrerade i Momentum Industrial.

RÖRICK ELEKTRISKA VERKSTAD består av elektromekaniska verkstäder i Sverige som erbjuder service, reparationer och ombyggnationer av alla typer av elektromekanisk utrustning såsom elektriska motorer, generatorer, transformationer och pumpar med mera till kunder inom bland annat process- och tillverkningsindustrin. Inom Rörick El. Verkstad ingår även en spindelserviceverksamhet som förvärvades från SKF i november 2020 samt de tre elektromekaniska serviceverkstäder (med ursprung i NEA-verkstäder – Närkes Elektriska) som förvärvades från Assemblin El i februari 2021. Efter genomförda förvärv under 2020-2021 har verksamheten idag egna verkstäder i Köping, Västerås, Gävle, Örebro och Göteborg. Totalt (inklusive förvärv) omsätter Rörick El. Verkstad idag cirka 150 MSEK per år och har omkring 75 medarbetare.

CARL A NILSSONS EL. REP. VERKSTAD erbjuder service, reparation och nyförsäljning av elektriska motorer, generatorer, transmissionsprodukter, kompressorer och pumpar. Bolaget samarbetar med några av Europas ledande företag inom respektive produktområde för att garantera bästa service och kvalitet. Carl A Nilssons har en verkstad i Helsingborg och omsätter cirka 30 MSEK per år med omkring 10 medarbetare.

MEKANO är en av Sveriges ledande leverantörer av högkvalitativa produkter och servicetjänster med fokus på service och kostnadsbe­sparingar för industrikunder inom bland annat process-, tillverknings- och livsmedelsindustrin samt sjöfart och offentlig sektor. Bolaget har egna enheter i Helsingborg, Malmö, Perstorp och Göteborg med kunder i fram­förallt västra och södra Sverige. Mekano om­sätter cirka 145 MSEK per år och har omkring 85 medarbetare.

Mekano ingår i Alligo-koncernen sedan februari 2021.